Skogens kraft – en av lösningarna i elkrisen

Foto: Melker Dahlstrand / Sveriges riksdag

Hur skogen och skogsindustrin kan stärka tillgången på fossilfri el och energi i den svenska elkrisen, var temat när representanter från Holmen, Södra och Skogsindustrierna igår genomförde ett seminarium i Riksdagen.

– De svenska elpriserna är rekordhöga, och utgör ett allvarligt orosmoment både för hushåll och industri. Elkrisen måste lösas snabbt och skogsnäringen kan bidra med ny kraft på flera sätt. Redan idag bidrar många företag inom skogsindustrin med både el och värme till samhället. Med rätt förutsättningar kan vi bidra med ännu mer fossilfri energi, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

Skogsindustrin är Sveriges största elanvändare, men också en betydande elproducent. Tack vare att en stor del av massaindustrins tillverkningsprocesser ger ett stort energiöverskott, som kan omvandlas till el, är skogsindustrin till 40 procent självförsörjande på el. Markägande skogsindustriföretag bidrar idag också med vind- och vattenkraft till samhället. 

Stärkt elförsörjning med vindkraft på skogsmark

Hulda Pettersson, projektutvecklingschef för vindkraft på Holmen Energi, framförde att en stor potential att bygga mer vindkraft på Holmens mark finns, men att utbyggnaden går långsamt på grund av oförutsägbara tillståndsprocesser. 

– Vi behöver all fossilfri elproduktion som är möjlig om vi ska nå klimatmålen. Men det finns en utmaning i avsaknaden av långsiktiga spelregler och effektiva tillståndsprocesser. Vi efterlyser en försägbarhet som räcker längre än en mandatperiod. Att exempelvis implementera förnybarhetsdirektivets förslag på tidsfrister skulle göra stor skillnad på tillståndsprocesserna, säger Hulda Pettersson, projektutvecklingschef för vindkraft på Holmen Energi. 

Hulda Pettersson menade också att det inte alltid är enkelt för vindkraften när det kommer till synlighet på mark i avstånd till bebyggelse. 

– Vi måste nog också vänja oss vid att energi- och elproduktion i framtiden kommer att synas, vare sig det gäller sol- vatten eller vindkraft. Det kommer synas, men vi är alltid i enlighet med lagstiftning och praxis vad gäller ljud och skugga, vilket är det som reglerar avstånd till bebyggelse, säger Hulda Pettersson om utmaningarna idag.

En breddad användning av energiprodukter

För Södra är energi är en stor produkt och resan började för decennier sedan. I dag är Södra både en nettoproducent av energi i produktionen och utvecklar samtidigt hållbara bioprodukter av skogsrester. Vd Lotta Lyrå talade om helhetssynen på skogsråvaran och möjligheterna för fler industrier att ta del av den fossilfria energiprodukter. 

– Biprodukterna från träden – som spån, bark, skogsflis, toppar och grenar – är viktiga för oss. Av dessa kan vi producera biometanol och bioolja för drivmedel till tyngre transporter, men också produkter som tannin som kan användas för att garva läder giftfritt. Därtill finns också en hel kemiindustri som ska ställa om till fossilfria material, vilket betyder att det finns ett stort behov av bioolja från skogsrester, säger Lotta Lyrå och fortsätter:

– Vi i Södra står på båda benen. Det betyder att man inte kan ställa elektrifiering och biobränslen mot varandra. Vi ser hur biobränslen – under en övergångsperiod – kommer att spela en väldigt viktig roll innan en bredare elektrifiering slår igenom. Men under de närmaste 15–20 åren kommer vi att behöva biobränslen.