Skogsbrandsåret 2022 – brandflyget bevisar sitt värde

Foto: Mostphotos

Under årets skogsbrandssäsong upptäckte flygen för skogsbrandsbevakning 105 bränder i skog och mark. Vattenskopande flygplan och helikoptrar deltog i 101 brandsläckningsinsatser och bidrog starkt till att begränsa eldens spridning och skadeverkningar. Nu när myndigheternas budgetar planeras inför 2023 är det viktigt att det inte snålas på brandflyget.

– Aktivt brandflyg för att tidigt upptäcka skogsbränder och tillgänglig brandsläckningskapacitet i form av skopande flygplan och helikoptrar är grunden för ett snabbt släckningsarbete. Efter de stora skogsbränderna i Västmanland 2014 och Hälsingland 2018 vet vi väl vilka stora samhällsekonomiska kostnader storbränder medför. Det är viktigt att Sverige kan fortsätta att hålla en hög brandberedskap i ett varmare och torrare klimat. Kostnaden för brandflyget är en billig försäkring, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef på SCA Skog och ordförande i Skogsindustriernas skogskommitté.

Framgångsrikt brandflyg

I regel inleds skogsbrandssäsongen den 1 april, då brandberedskapen startar. Men i år satte Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, helikoptrarna i beredskap redan den 25 mars, på grund av hög risker för gräs- och skogsbränder. Den 12 april skedde första aktiveringen och sedan dess har flygplanen begärts 23 gånger och helikoptrarna 72 gånger, samt skogsbrandsdepåerna fyra gånger. Landets 24 skogsbrandsdepåer är MSB:s förstärkningsresurser med brandsläckningsmateriel som sätts in när räddningstjänstens egna resurser är uttömda.

De vattenskopande flygplanen kan bära betydligt större last än helikoptrarna och har bidragit starkt till att bränderna snabbt kommit under kontroll.

Skopande flygplan värdefull resurs

Sedan sommaren 2020 har MSB fyra skopande flygplan i beredskap. Två av dessa är till största delen finansierade av EU och är en resurs inom EU:s civilskyddsmekanism rescEU. I somras bistod svenska flygplan vid bekämpningen av skogsbränder i Tjeckien och Frankrike. De fyra flygplanen skapar en flexibel och robust brandsläckningskapacitet som kan sättas in parallellt för att stötta släckningsarbetet på olika platser i landet, men också inom EU.

– Mycket av den tveksamhet som tidigare fanns kring huruvida Sverige skulle skaffa sig egen brandflygskapacitet lär inte finnas idag. Sverige är ett skogrikt land med långa avstånd, och om det ska gå att snabbt få bränder under kontroll är flyg nödvändigt. Brandsläckningsflygplanen har tydligt bevisat sitt värde. Inför skogsbrandsäsongen 2023 måste ansvariga politiker se till att MSB och länsstyrelserna har resurser nog att kunna upprätthålla fortsatt goda brandflyginsatser, säger Jonas Mårtensson.