Bioenergi från skogen bra för klimatet

Ökad användning av bioenergi har varit huvudanledningen till att Sveriges totala klimatutsläpp har minskat med 35 procent sedan år 1990. Det framgår av analysen i Skogsindustriernas rapport Svensk skogsnärings klimateffekt 1990-2020.

– Ska vi klara den gröna omställningen kommer det inte räcka med en enda lösning, utan vi måste vända på alla stenar och vrida på alla rattar. I Sverige har vi en unik möjlighet att ersätta fossila produkter med fossilfria produkter från skogen. Vi ska fortsätta använda skogen för att minska våra fossila utsläpp, säger Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna.

Uteblivna fossila utsläpp

Trots att skogsindustrin är en av Sveriges största energianvändare är energianvändningen i tillverkningsprocesserna till 96 procent fossilfri. Detta tack vare egenproducerad bioenergi från restprodukter. På många orter räcker överskottsvärme från industrin även till att värma kommunala fjärrvärmenät. Omkring 40 procent av fjärrvärmen kommer från biomassa, t ex avverkningsrester som grenar och toppar, men även bark och sågspån från industrin. Till det kommer bioenergi i form av pellets och ved som värmer många småhus.

– Bioenergin har kraftigt minskat behovet av fossil energi inom industrin, men också i andra delar av ekonomin. Tack vare ökad tillväxt i den brukade skogen har kolinlagringen dessutom ökat stadigt under samma period, säger Mårten Larsson, ansvarig för bioenergifrågor på Skogsindustrierna.

Gröna kolatomer ger fossilfri framtid

Skogen har gett Sverige unikt goda förutsättningar att fasa ut fossil energi helt från ekonomin. Men det kräver beslutsamhet och politisk vilja. I slutet av 1970-talet eldades fjärrvärmeverken till 90 procent med olja, jämfört med två procent år 2014.

Bioenergin står idag för mer än 30 procent av all energi som används i Sverige, och är den största komponenten i energisystemet. Över 80 procent av bioenergin kommer, direkt och indirekt från skoglig biomassa. Till stor del har denna utveckling möjliggjorts genom långsiktig klimatpolitik med beskattning av koldioxid.

– Bioenergin har fortsatt stor potential att förse oss med klimatnyttig energi. Tyvärr ser vi inom EU att förståelsen för svenskt skogsbruk brister, särskilt när det gäller biobränslen. Att främst se skogens klimatnytta som en stor kolsänka är feltänkt. Skogen gör bäst klimatnytta när den brukas, växer bra och ersätter fossil råvara, säger Mårten Larsson.

Vi eldar inte upp skogen

Inte sällan görs påståendet att skog avverkas för att eldas upp – det stämmer inte. Det finns helt enkelt inga skäl för att bränna upp värdefull råvara, som ska användas för att tillverka papper, hus och en lång rad nya träbaserade produkter. Det som eldas är restprodukter från avverkningar och industri, utan något annat värde än värmevärdet. I denna kategori finns också en del rundvirke som inte klarar industrins kvalitetskrav, t ex på grund av röta.

– För ett otränat öga kan det se ut som att sågtimmer flisas för att eldas upp, men det är virke som inte lämpar sig för industriell förädling, säger Mårten Larsson.