Ett krig i Europa påverkar oss alla

Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman om kriget i Ukraina

Jag följer nyheterna med sorg och bestörtning. På bara några dagar har allvarliga spänningar vid ukrainska gränsen gått över till fullskaligt krig. Det är en stor tragedi som pågår framför våra ögon. Värst drabbad är den civila befolkningen i Ukraina – många har mist livet och hundratusentals tvingats fly sina hem. Läget är mycket allvarligt och eskalerar varje dag.

Förutom det mänskliga lidandet kommer den ekonomiska skadan att vara stor. Redan idag påverkas de globala finansiella marknaderna och energipriserna negativt. Samtidigt är våra medlemsföretag beroende av rimliga energipriser och fungerande transporter. De verkar på en global marknad och exporterar ungefär 85 procent av alla sina produkter. En kraftigt försvagad konjunktur i världsekonomin kommer få svåra konsekvenser för hela den svenska industrin.  

Vi följer utvecklingen noga och analyserar löpande hur krisen kan komma att drabba Skogsindustriernas medlemsföretag. I vår kommande marknadsrapport ”Så går det för skogsindustrin” analyserar vi kriget i Ukraina från skogsnäringens perspektiv. Vi för också en dialog med regeringen om hur konflikten påverkar vår bransch och ekonomin i stort.

I denna svåra tid står vi naturligtvis till alla medlemsföretags förfogande. Hör gärna av er om ni har frågor och funderingar.

Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna