Så slår kriget i Ukraina mot skogsindustrins transporter

Foto: MostPhotos

Rysslands angreppskrig mot Ukraina påverkar transporter och logistik i hela Europa. Handeln med Ryssland är närmast obefintlig. Ovanpå de brutna flygförbindelserna har containerfartygen slutat angöra ryska hamnar. Drivmedelspriserna skjuter i höjden och lastbilschaufförer från Östeuropa kallas hem för att bidra till krisberedskap eller göra militärtjänst.

Skogsindustrin levererar produkter över hela världen och är beroende av fungerande transporter.

– För vår del är det alltså inte bara en fråga om leveranser till och från Ryssland och Ukraina, utan också om transporter till resten av världen med personal från dessa länder, eller från andra delar av Östeuropa. Beroende på utvecklingen kan konkurrenskraft och varuförsörjning påverkas, säger Karolina Boholm, talesperson i transport- och infrastrukturfrågor på Skogsindustrierna.

Bristande transportkapacitet

Representanter från skogsindustrin ser med oro på situationen för lastbilar och brist på lastbilschaufförer. Redan innan kriget i Ukraina var kapacitetsbristen ett faktum, som industrin delvis tillskriver det mobilitetspaket som medlemsländerna i EU för närvarande genomför.

– Det är en storm vi ser, där ett antal samverkande faktorer leder till bristande transportkapacitet i hela Europa. EU:s mobilitetspaket har bidragit till en brist på lastbilschaufförer, som kriget i Ukraina nu förstärker. Kriget är i första hand en stor humanitär tragedi. Utöver det mänskliga lidandet kommer den ekonomiska skadan att vara stor, säger Magnus Svensson, logistikchef på SCA.

Syftet med EU:s mobilitetsdirektiv är att minska risken för lönedumpning och säkra förarnas arbetsmiljö, en fråga som den svenska regeringen har drivit i EU.

– Skogsindustrierna står bakom syftet att förbättra förarnas arbetsmiljö och regelefterlevnad inom yrkestrafiken. Men direktivet påbjuder bland annat att lastbilschaufförer måste åka hem till sin hemort var fjärde vecka, vilket kan minska tillgången till lastbilar ytterligare, speciellt under rådande omständigheter med krångligare gränspassager, säger Karolina Boholm.

Drivmedel och el har blivit dyrare

I krigets spår har priserna på drivmedel och el ökar markant, något som drabbar många branscher. I regeringens åtgärdspaket för att mildra krisen aviserades bland annat att skatten på drivmedel kommer att sänkas. Men det utgör en bråkdel av de stora prishöjningarna på diesel. 

– Den omedelbara effekten av kriget för skogsindustrin har varit stora kostnadsökningar på drivmedel och el. Sverige är inte lika beroende av rysk olja och gas som resten av Europa, men vi är en del av den europeiska energimarknaden och påverkas ändå av den generella prisökningen som kriget för med sig. På grund av den förändrade riskbilden begär åkerierna kompensation tidigare än vanligt. Det blir allt svårare att erbjuda pålitlig leveranskapacitet till kunderna, säger Magnus Svensson.

Vad kan politiken göra?

Sedan kriget i Ukraina bröt ut har skogsnäringen haft en pågående dialog med Regeringskansliet.

– Skogsindustrierna lyfter behovet av fungerande transporter i hela EU. Det kan finnas behov av att tillfälligt göra undantag från mobilitetspaketet. Samtidigt som vi inför tuffa sanktioner mot Ryssland måste vi också säkerställa att råvaruförsörjningen fungerar. Vi kommer att lyfta dessa frågor i diskussioner med Regeringskansliet och andra beslutsfattare framöver, säger Karolina Boholm.

Magnus Svensson är inne på samma spår och trycker på hur viktigt det är att politiker och beslutsfattare lyssnar på industrin för att hålla jämna steg med utvecklingen.

– Det är viktigt att regeringen har hög beredskap för att vidta nödvändiga åtgärder för att hålla igång Sverige, och EU. Jag har gott hopp om att det blir så, men det är inte helt lätt för dem att veta vad som pågår i vår bransch från dag till dag, säger Magnus Svensson.