Bioekonomiriksdagen och BioInnovations programkonferens 2024

Den cirkulära och biobaserade ekonomin har framtidens lösningar på många av de utmaningar som Sverige står inför idag när det gäller klimat, miljö och geopolitik. Tillsammans skapar politiker, näringsliv, regioner, institut och akademi förutsättningarna för tillväxt, beredskap, global konkurrenskraft och export med bas i bioråvara.

Den 6-7 november 2024 samlas industriföretag, politiker, regionala företrädare, forskare, intresseorganisationer och klustermiljöer inom bioekonomin på Chalmers konferenscenter i Göteborg för att dela erfarenheter om aktuella frågor inom cirkularitet, forskning och innovation. Vi sätter också fokus på aktuella frågor på EU-nivå, liksom viktiga frågor för nationell och regional utveckling. Dessa dagar riktar sig även till dig som är nyfiken på bioekonomin och som är intresserad av morgondagens lösningar för den gröna omställningen.

Vi får ta del av banbrytande västsvenska initiativ för framtidens biobaserade processindustri samt goda exempel på ny samverkan och nya affärsmöjligheter.

Skogsindustrierna, Innovations- och kemiindustrierna (IKEM) bjuder tillsammans med Klimatledande Processindustri som lokal värd in till Bioekonomiriksdagen den 6 november. 

Den 7 november öppnar det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation dörrarna på samma plats till sin årliga programkonferens med forsknings- och innovationsresultat från hela Sverige inom framtidens cirkulära och biobaserade material och produkter. 

Bioekonomiriksdagen 2024 – program 6 nov 

Kl. 09:00 Registrering och kaffe

Kl. 09:30 Välkomna och öppning

Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna
Jonas Hagelqvist, vd, IKEM
Hanna Paradis, programansvarig, Klimatledande Processindustri

Vägen från strategi till verkstad – vad händer kring bioekonomistrategin och hur skapar vi synergier med livsmedelsstrategin

Framtidsmöjligheter för en växande bioekonomi

Skogsindustrins framtidsagenda - Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna 

Fossilfri färdplan för kemiindustrin - Nils Hannerz, näringspolitisk chef, IKEM 

Regional kraftsamling cirkulära affärsmodeller - Madeleine Jonsson (MP), Västra Götalandsregionen

Lunch

Industrins omställning – nya affärsmöjligheter och samarbeten

EU – vad händer nu – så påverkas bioekonomin

Fika och utställning

Kl. 15:45 - 16:30 Framtidens tekniker och affärer – hur ser bioekonomin ut 2045?

Kl. 18:00 Mingelstart på Universeum

Kl. 19:00 Middag på Universeum

BioInnovations programkonferens – program 7 nov 

Kl. 08:30 Fika och registering

Kl. 09:00 Välkommen och öppning

Per Edström, programchef, BioInnovation

10 år med biobaserad utveckling

Key Note Speaker I

Key Note Speaker II 

Kl. 11:00 Välj en av följande sessioner;

  • Session 1: Framtidens hållbara textilvärdekedja
  • Session 2: Klimatsmart träbyggande
  • Session 3: Framtidens blå bioekonomi 

Lunch 

Kl. 13:00 Välj en av följande sessioner;

  • Session 1: Cirkulära livsmedelsförpackningar
  • Session 2: Koldioxid i bioekonomin
  • Session 3: Kemkalier från bioråvara 

Kl. 14:10 BioInnovation framåt 

Företagsforskarskolan Resurssmarta Processer

Kompetensförsörjning

Kl. 15:30 Minimingel 

Programmet uppdateras konternueligt

Anmäl dig till Bioekonomiriksdagen och BioInnovations programkonferens här. Sista anmälningsdag 28 oktober kl. 17:00

Varmt välkommen!