Forum för Bioekonomi livesänds den 21 april

Med respekt för det rådande världsläget kommer vi genomföra årets Forum för Bioekonomi som planerat den 21 april i livesänd upplaga.

Programmet, en 100 minuter lång sändning, leds av Niklas Ekdal, erfaren journalist, programledare och författare. Tillsammans med paneldeltagarna och frågor från åhörarna lyfts högaktuella ämnen för den cirkulära bioekonomins möjligheter och utmaningar när Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation.

Program:

10.00 Start livesändning
Vår programledare Niklas Ekdal inleder sändningen för Forum för Bioekonomi 2020. Programmet inleds med ett välkomsttal av Carina Håkansson, vd, Skogsindustrierna.

10.10 Coronapandemins effekter på skogsnäringen
I det aktuella världsläget med spridning av Coronaviruset påverkas såväl enskilda aktörer som leveranskedjor inom skogsnäringen. Vad får det för effekter på kort och lång sikt? Vilka politiska beslut är viktiga för en livskraftig skogsnäring och en växande bioekonomi? Kerstin Hallsten, chefekonom, Skogsindustrierna, och Henrik Sjölund, VD och koncernchef på Holmen, diskuterar i studion tillsammans med en representant från rikspolitiken.

10.40 Skogsutredningen – hur ska den få ihop allas behov av skogen?
Skogsutredningen ser över viktiga frågor för näringen på uppdrag från regeringskansliet. Här finns en pågående debatt kring målkonflikter som Gunnar Lindén, naturvårdsexpert, LRF Skogsägarna, ger en introduktion till. Ämnet debatteras sedan av riksdagsledamöterna Rebecka Le Moine (MP), John Widegren (M) och Peter Helander (C). Ansvarig för Skogsutredningen, Agneta Ögren, särskild utredare Skogsutrednigen, ger en rapport om nuläget i utredningen via länk.

Passet inleds med några färska resultat från en undersökning kring svenskarnas attityder och kunskap om svenska skogen.

11.15 Svensk skogsnärings roll i European Green Deal
European Green Deal (EGD) är EU- kommissionens flaggskeppsinitiativ för att skapa omställning och grön tillväxt inom EU som är den primära marknaden för svensk skogsnäring. Anna Holmberg, chef för Skogsindustriernas Brysselkontor berättar mer om initiativet. Vi får inspel från Lena Ek, styrelseordförande i Södra, om vilka utmaningar och möjligheter hon ser att EGD innebär för svensk skogsnäring.

Panelen bestående av Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Europakommissionens representation i Sverige, och Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker (M), diskuterar EGD: Vad kan detta innebära konkret för svensk skogsnäring? På vilket sätt kan näringen inspirera resten av EU i fråga om exempelvis fossilfrihet, materialsubstitution och hållbart skogsbruk?

11.40 Fortsätt diskussion i vår chatt
Direkt efter sändningen kan du som deltagare ställa frågor till våra experter från Skogsindustrierna.

Delta i konversationen via Menti
Under hela sändningen kan du som deltagare komma med inspel och frågor till studion via Menti.

NÄR: Tisdag 21 april 2020
Streamad livesändning: kl 10.00–11.40 
Anmäl dig här

Tipsa gärna ditt nätverk om konferensen – i den digitala världen kan ännu fler delta!