Forum för Bioekonomi livesänds den 21 april

Med respekt för det rådande världsläget kommer vi genomföra årets Forum för Bioekonomi som planerat den 21 april i livesänd upplaga.

Programmet, en 90 minuter lång sändning, leds av Niklas Ekdal, erfaren journalist, programledare och författare. Tillsammans med paneldeltagarna och frågor från åhörarna lyfts högaktuella ämnen för den cirkulära bioekonomins möjligheter och utmaningar när Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation.

Programmet i korthet:

  • Coronapandemins effekter på skogsnäringen: Paneldebatt med företrädare från politiken och näringen.
  • The European Green Deal: Den gröna given som den kallas på svenska, är ett av EU-kommissionens flaggskepsinitiativ. Den ska bidra till grön tillväxt, sörja för att vi ställer om samhället och säkerställa att alla är med på tåget. Den europeiska gröna given bör skapa möjligheter för svensk skogsnäring, men kommer också att innebära risker. Vi diskuterar med insatta svenska röster med stark förankring i EU-politikens inre kärna.
  • Aktuella skogsfrågor och Skogsutredningen: Resultat från en undersökning om svenska folkets syn på skogen följs upp av en diskussion kring skogens viktiga roll i klimatomställningen och de målkonflikter som behöver hanteras. Vi får också ta del av insikter från den pågående Skogsutredningen.

Givetvis kommer du som deltagare få möjlighet att ställa frågor och delta i diskussionen via länk. Ta chansen att delta i en digital konferens fylld med insikter, interaktivitet och mycket energi!

NÄR: Tisdag 21 april 2020
Streamad livesändning: kl 10.00–11.30 
Anmäl dig här

Tipsa gärna ditt nätverk om konferensen – i den digitala världen kan ännu fler delta!