Skogsindustrierna vill undvika överimplementering av industriutsläppsdirektivet

Foto: Skogsindustrierna tallkvist på grön bakgrund

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag på vad som ska räknas som onormal drift. Det är dock viktigt att verksamhetsutövarna, som är de som kan verksamheten avgör vad som är normal drift och inte.

Skogsindustriernas sammanfattande synpunkter:

  • Det är verksamhetsutövaren som avgör om en händelse skall rapporteras som OTNOC eller ej
  • BAT-AEL är en teknisk beskrivning
  • Underhållsarbeten, haverier stopp och start innebär ofta OTNOC
  • Invänta europeisk vägledning om OTNOC-plan
  • OTNOC-plan är frivilligt om det ej är ett krav i relaterad BREF
  • Skogsindustrierna liksom andra berörda industriorganisationer bör vara remissinstans