Sundbladsfondens priser

Här hittar du ansökningsmallar till Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond

Mall för ansökan steg 1 Kompetensutvecklingspriset/Application Template for the Competence Development Award

Ladda ner på svenska 

Download in English

Mall för ansökan steg 1 Young Researcher´s Award/Application Template for Young Researcher´s Award

Ladda ner på svenska

Download in English

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta Linda Larsson, linda.larsson@skogsindustrierna.se

Läs mer på Sundbladsfonden.