Träteknisk forskning

Foto: Folkhem och General Architecture.

Trä har stort potential som material för bostäder och offentliga byggnader, samt för om- och påbyggnader. Materialet är lätt, starkt och klimatsmart. Utvecklingen av korslimmat trä gör att vi nu ser allt fler höga hus byggda av trä i våra städer. Det industriella trähusbyggandet av småhus och flerbostadshus har tagit rejäl fart och har många fördelar i och med ett snabbt uppförande på plats och minskade störningar i byggfasen.

Vilken forskning behövs?

För sågverk och tillverkare av träprodukter är forskningsutmaningarna främst kopplade till resurseffektivt nyttjande av materialet genom hela tillverkningsprocessen. Inom sågverksforskningen används exempelvis en röntgentomograf för att avgöra en stocks egenskaper. På så vis kan stockens användningsområden identifieras och optimeras från start på dess väg mot slutprodukt.

När det gäller trähusbyggande behövs forskning om beräkningsmodeller och system för träbyggande. På så vi kan konstruktörerna nå en trygghet i sitt val av trä som konstruktionsmaterial.

Trä är ett utmärkt material för renovering samt på- och tillbyggnad av befintlig bebyggelse, men här behövs ytterligare forskning, exempelvis kring hur trä kan kombineras med andra material.

Materialet har fördelar i cirkulära flöden och det är viktigt att träprodukter redan på designstadiet förbereds för återvinning. Här behövs forskning och goda exempel om cirkulär design, återvinningssystem samt om återvunnet trä som ny råvara.

Trä exporteras till stora internationella marknader. Därför behövs forskning om hinder och möjligheter för export av träbyggelement och träbyggsystem.

Det behövs också forskning kring frågor som brand och beständighet, flamskydd, och akustik. Andra utvecklingsområden är nya tillverkningsmetoder för biobaserade material, isolering samt limmer.

En ökad digitalisering i informationsflödet och spårbarhet mellan aktörer i värdekedjan är också ett viktigt utvecklingsområde där forskning kan göra skillnad.

I Skogsnäringens forskningsagenda kan du läsa mer om skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov.

Viktiga forskningssatsningar

Den trätekniska forskningen behöver stärkas och ett viktigt initiativ drivs från Luleå tekniska högskola där satsningar pågår på forskning inom träteknik i Skellefteå, läs mer om forskningsprogrammet CT Wood. Detta är ett initiativ som stöttas av Skogsindustrierna och Svenskt Trä.

Flera forskningsprojekt pågår också med finansiering via det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och Vinnova, bland annat Timber on Top som arbetar med påbyggnader av trä.