En klänning av papper

Närodlad textil

Den svenska skogen kan förädlas till närodlad textil. Genom att utnyttja befintlig kompetens i den svenska basindustrin har man lyckats gå hela vägen från skogsråvara till produktionen av en klänning.

I ett samverkansprojekt där svensk skogs-, pappers- och textilindustri samverkar så har det uppkommit nya möjligheter till ett cirkulärt och lokalt flöde för textilproduktion, baserad på inhemsk råvara.