Smarta förpackningar

Smarta förpackningar minskar matsvinn och världssvält

En tredjedel av all mat som produceras i världens slängs. Fler smarta och miljövänligare förpackningar är en del av svaret. Fossila komponenter i dagens förpackningar kan genom forskningsinsatser ersättas av biobaserade alternativ.

Biobaserade och elektroniskt funktionella material som kan kommunicera information om innehållet tas nu fram till konsumenter.De finns redan idag prototyper på material som kommunicerar direkt med konsumenten. Framtidens förpackningar kommer att vara aktiva, intelligenta och digitala. Aktiva förpackningar anpassar atmosfären runt produkten och möjliggör att den når konsumenten i ett optimalt tillstånd vad gäller fräsch- och hållbarhet.

Intelligenta förpackningar

Förpackningarna kommer även att vara intelligenta. I framtiden kommer en förpackning att kunna berätta om hur länge innehållet befunnit sig i förpackningen samt under vilka betingelser den har hanterats. Dessa intelligenta förpackningar kommer även att vara en garant för att varan är äkta. Digitala förpackningar kommer även att göra förpackningarna interaktiva. Via appar och molntjänster kommer det att vara möjligt att ta del av olika typer av mervärde vad gäller produkten på ett sömlöst sätt.

  • Paper Bottle

som initiativet kallas, är en flaska fullt nedbrytbar i naturen. Det unika och revolutionerande med denna lösning är att det är världens första träfiberflaska som tål kolsyrad dryck. Läs mer här.

  • Framtidens förpackningar

En tredjedel av all mat som produceras årligen i världen går till spillo eller slängs. Förpackningar kan spela en stor roll när det gäller att minska matsvinnet. Nya och innovativa förpackningar kan spela en avgörande roll för en mer hållbar värld. Läs mer här.