Medicinska tillämpningar

Biobaserade lösningar i vården

Engångsmaterial i sjukvården står för en stor miljöpåverkan. Det finns därför en stor potential att introducera fler biobaserade material inom vården. Cellulosan har även stor kapacitet som komponent inom avancerade biobaserade sjukvårdslösningar.

Cellulosa har stor potential som material inom sjukvård. Cellulosa, precis som titan, skjuts inte bort av kroppen om det till exempel appliceras på ett sår. Därför är cellulosa ett mycket intressant material för medicinska tillämpningar i form av avancerade förband. Även engångsprodukter med stor åtgång, som idag tillverkas av plast, kan ersättas av skogsråvara i form av biokomposit. Flera intressanta forskningsprojekt pågår och på sikt kan detta bli ett högintressant område för skogsråvara.

  • 3D-printade bioförband från Skogen

Förband tillverkade av nanocellulosa. Innovationen bygger på kunskapen om att nanocellulosa, precis som titan, accepteras av människokroppen och att man med hjälp av en avancerad 3D-printer dessutom kan individanpassa förbandet. Läs mer här.