Kolfiber från skogen

Kolfiber utvunnen ur lignin

Framtidens högteknologiska lätta, starka och billiga material kan komma från skogen! Traditionellt har kolfiber tillverkats genom en dyr process som baserats på fossila byggstenar. Framsteg inom forskningen har gjort det möjligt att framställa kolfiber från skogsråvara.

Genom att utnyttja en befintlig restström, som är en biprodukt av massaproduktionen i dagens sulfatmassabruk, svartlut, är det möjligt att ta tillvara det som idag går till spillo. Ur svartlut är det möjligt med hjälp av den så kallade LignoBoost-processen utvinna lignin. Processen är utvecklad av Chalmers och Innventia och ägs idag av Metso. Ligninet har en stor potential att bli en biobaserad ersättning i en mängd olika processer som idag domineras av fossila alternativ. Innventia har lyckats utveckla en process där kolfibertrådar framställs ur det utvunna ligninet.

Framtidens material

Kolfiber framställd från lignin är en högförädlad produkt som skulle ha en mycket stor potential när det gäller att ersätta fossila alternativ, både ur ett kostnads- och hållbarhetsperspektiv. En ökad tillgång på kolfiber skulle ge möjlighet att ersätta stål i till exempel bilar. Genom att använda kolfiber reduceras vikten avsevärt och därigenom minskas bränslekonsumtionen. Tekniken för att framställa 100 procent ligningbaserad kolfiber finns redan idag, dock på laboratorieskala. Dock har Swerea SICOMP lyckats demonstrera att det går att göra de biobaserade kolfibertrådarna till större vävar, vilka i sin tur formgjutits till ett tak på en radiostyrd bil.