Lättviktsmaterial

Framtidens högteknologiska, lätta och starka material

En tydlig trend är att material och produkter ska bli lättare och starkare för att bli mer hållbara och nå samma funktion men med mindre råvara. Exempelvis är det viktigt i fordonsindustrin och flyget att materialen och komponenterna är lätta då det minskar bränsleförbrukningen.

I omställningen mot användningen av fler starkare, resurseffektivare och förnyelsebara lättviktsmaterial kommer skogsråvaran att spela en avgörande roll . Inom detta område kommer cellulosa spela en avgörande roll. Genom att utveckla nya tekniker för att behandla cellulosa på nanonivå kan den ges egenskaper som öppnar upp för användning som isolerings, konstruktions- och förpackningsmaterial. Här finns en stor potential att på sikt ersätta fossila material. Inom detta forskningsområde pågår en rad spännande projekt. Både sådana projekt som prövar en idé i labbskala, men även innovativa lösningar som är nära marknadsintroduktion.

  • Kolfiber från skogen

Framtidens högteknologiska lätta, starka och billiga material kan komma från skogen! Traditionellt har kolfiber tillverkats genom en dyr process som baserats på fossila byggstenar. Framsteg inom forskningen har gjort det möjligt att framställa kolfiber från skogsråvara. Läs mer här.

  • Genomskinligt trä

Forskare vid Wallenberg Wood Science Center (WWSC) har utvecklat ett transparent träfaner som har potential att användas i en mängd applikationer. Det nya materialet kan komma att användas som en komponent i solceller, som ett alternativ till traditionellt glas men även som ett faner där materialet fungerar som glaset i ett växthus och utnyttjar solenergin. Läs mer här.