Industriellt träbyggande

Cirkulärt byggande och boende

Den tekniska utvecklingen och fokus på ett mer hållbart samhälle gör det möjligt att bygga allt högre och större konstruktioner av trä.

Detta område omfattar både korslaminerat limträ och modulbyggande men även utvecklingen av digitaliseringslösningar som möjliggör träbyggnation på en industriell skala på ett kostnadseffektivt sätt. Forskningens fokus ligger på nya och energieffektivare biobaserade konstruktioner. Forskning visar att byggande och renovering med trä är ekonomiskt och har goda förutsättningar att bli ännu mer resurseffektivt genom nya sätt att hantera tillverkningen, byggprocessen och logistiken. Dessutom visar forskningen att vi mår bättre omgivna av trämaterial!

Klimatsmart och hållbart

Ett flertal marknadsledande byggföretag har investerat i produktionskapacitet inom träbyggnadsområdet. Att bygga högt i trä är ett klimatsmart och hållbart byggande. För att framtidens industriella träbyggande ska expandera ytterligare behövs fler insatser inom forskning och innovation. Angelägna områden är digitalisering, kompositer för bärande konstruktioner, högpresterande biobaserad värmeisolering och bärande träkonstruktioner som uppnår högpresterande brand och flamskydd. Uppbyggnaden av nya värdekedjor och byggprocesser är viktiga för utvecklingen av en framgångsrik bioekonomi.

  • Höga hus av trä

Sundbyberg är en av de platser som man satsar på att bygga höga hus i trä. En utav projektets styrkor är att även stommen är av trä. Att bygga höga hus i trä på en industriell skala öppnar upp helt nya möjligheter till att bygga mer resurseffektivt och cirkulärt. Läs mer här.