Energilagringsmaterial

Batterier från skogen

Att hitta nya och effektiva sätt att lagra energi är en avgörande framtidsfråga. Idag är det möjligt, att på labbskala, bygga batterier och superkondensatorer av cellulosa.

Cellulosa som material har en stor potential eftersom det består av långa fibrer, detta i sin tur innebär att, det på en nanonskala, finns mycket utrymme att koppla nya molekyler till cellulosan och på så sätt ge materialet helt nya egenskaper. Rent praktiskt går det till så att man tillsätter kemikalier, vilken separerar fibertrådarna i cellulosan, sedan tillsätts ämnen vilka framkallar en reaktion på nanonivå och ger materialet nya egenskaper. Denna metod ger cellulosan möjlighet att lagra energi. Just nu bedrivs ett flertal högintressanta forskningsprojekt inom energilagringsområdet. I framtiden kommer det att vara möjligt att tillverka olika typer av energilagringmaterial från skogsråvara i stor skala.

  • Mjuka batterier

Forskare vid KTH och Stanford har lyckats med konstycket att utveckla tredimensionella mjuka batterier gjorda av skogsråvara. Läs mer här.