Nya innovativa material och produkter

Framtidens biobaserade lösningar för en hållbar värld

Skogsråvaran är fantastisk

I dag används endast hälften av skogsråvaran i nya produkter. Resterande del används för att producera energi. Det finns en stor potential när det gäller att utnyttja en högre andel skogsråvara till nya produkter. Detta skulle öka svensk skogsindustris förädlingsvärde och sådan utveckling skulle gynna omställningen till ett hållbart, fossilfritt samhälle, då mycket som kan göras av olja också kan göras av skog. Potentialen i detta faktum är fantastisk då det ger möjlighet att ersätta plast, metall och kemikalier med biobaserade alternativ från skogen.

På dessa sidor presenterar vi en rad spännande exempel på banbrytande forskning inom biobaserade material.