Forskningsområden i fokus

Svensk skoglig- och skogsindustriell forskning är internationellt ledande inom många områden. Under decennier har den svenska skogsnäringen byggt upp väl fungerande värdekedjor, baserade på ett ansvarsfullt skogsbruk, en funktionell logistik och konkurrenskraftiga produktionsanläggningar. Det har gett Sverige en position som en av världens största exportörer av skogsbaserade produkter. Sveriges bioekonomi kan tredubblas till 2050 och forskning är en viktig förutsättning. Nedan presenteras några forskningsområden i fokus.