Skogsindustrins råvaruförsörjning

Svensk skogsindustri använder främst råvara från svenska skogar. En fiber kan sedan återvinnas upp till 25 gånger.

Skogsindustrins virkesförsörjning

2019 använde skogsindustrin 66,7 miljoner kubikmeter inhemsk råvara och 8,6 miljoner kubikmeter importerad. Hälften av råvaran används som sågtimmer, den andra hälften går till massa- och pappersbruken. Sågverken levererar i sin tur vidare råvara för tillverkning av spån och flis till plywoodindustri, massa- och pappersindustrin samt energisektorn.

Råvaruanvändning vid papperstillverkning

Den som vill förstå hur det cirkulära kretsloppet fungerar inom pappersindustrin behöver blicka ut över Europa, svensk skogsindustris viktigaste exportmarknad. Kretsloppet tar sin början i Sverige. Europa får sedan möjlighet att återanvända vår färskfiber som returfiber i sin papperstillverkning. Sverige, Finland och Tyskland står tillsammans för nära hälften av Europas produktion.

Inblandning av returpapper

I Sverige används returpapper framför allt vid tillverkning av mjukpapper. Här utgör returpapper 60 procent av råvaran. Även vid tillverkningen av tidningspapper och wellpappmaterial används förhållandevis mycket returpapper. Stapelns bredd motsvarar produktionen i miljoner ton.