Sågverksindustrin

Foto: Skogsindustrierna Sågverksindustrin 2017

Ladda ner Skogsindustriernas statistik kring ämnesområdet sågverksindustrin nedan.

Bilder och grafer i presentationen

Hela bildserien finns att ladda ned under Dokument. Bilderna som finns i serien är följande:

  1. Produktion och export 1980-2017 av sågade barrträvaror
  2. Sveriges export av sågade barrträvaror 2017 till de största marknaderna
  3. Export av sågade och hyvlade trävaror 1990-2017
  4. Utomeuropeiska marknaders andel av svenska barrträvaruexporten 1990-2017
  5. Sveriges största tillverkare av sågade barrträvaror, produktion 2016
  6. Sågade barrträvaror 1980-2017
  7. Världens produktion av sågade barrträvaror 1960-2017
  8. Produktion av sågade trävaror. Världens största producentländer 2016
  9. Export av sågade trävaror. Världens största exportländer 2016
  10. Förbrukning av barrträvaror 2016 per capita