Sågade trävaror - produktion och handel

Svensk sågverksindustri är världens tredje största exportör av barrträvaror och den sjätte största producenten. Samtidigt konsumeras mycket trä i svensk byggsektor och träförädlingsindustri.

Produktion och export av sågade barrträvaror

Av de 18,4 miljoner kubikmeter sågade trävaror, som produceras i Sverige 2020, förbrukade vi cirka 5,3 miljoner kubikmeter inom landet. Lite mer än 75% av produktionen gick alltså på export under 2020, vilket är något mer än de ca 70% som brukar exporteras under ett normalt år. Den högre andelen export för 2020 härleds framförallt till en minskad inhemsk efterfrågan i spåren av marknadsosäkerhet under inledningen av coronapandemin.

Sveriges export av sågade barrträvaror

Europa är svensk sågverksindustris viktigaste marknad, med Storbritannien som i särklass viktigaste land. Nordafrika är också en mycket viktig region, särskilt för furuexporten. Asien, främst Kina, är den region dit exporten ökat mest de senaste åren. Ungefär hälften av exporten är furu- och hälften granprodukter. Av granprodukterna hyvlas det mesta som exporteras.

Strukturutveckling i svensk sågverksindustri

Sedan 1970-talet har produktionen koncentreras till allt färre sågverk. Förädlingsgraden har ökat successivt och det blir även allt vanligare med trädslagsrena sågverk. Idag finns cirka 140 sågverk i landet.

Sveriges största tillverkare av sågade barrträvaror

Här redovisas Sveriges största tillverkare av sågade barrträvaror, baserat på siffror från 2019.