Papper - produktion och handel

Av det papper som tillverkas i Sverige utgör förpackningsmaterial en stor och växande del. Exportandelen är ca 90 procent på alla kvaliteter förutom mjukpapper där en stor del går till den svenska marknaden.

Papper och kartong, produktion och leveranser

2020 producerades 9,3 miljoner ton papper i Sverige. Drygt 90 procent av den gick på export. 

Produktion av papper och kartong

Den totala pappersproduktionen har sedan 2013 legat på en stabil nivå, runt 10 miljoner ton per år. 2013 lades flera pappersmaskiner ner i Sverige, efter vikande efterfrågan på grafiskt papper. Ytterligare ett par bruk lades ner 2020. Däremot har produktionen av förpackningsmaterial ökat och mjukpapper har haft stabil utveckling de senaste åren.

Produktion och export av papper

Den totala pappersproduktionen domineras av de två segmenten grafiskt papper och förpackningsmaterial. Grafiskt papper delas i sin tur in i tryckpapper och tidningspapper. Förpackningsmaterial, utgörs av kartong, papper och wellpapp. Övrigt papper består framför allt av mjukpapper. Den totala exportandelen var 92 procent 2020. Exportandelen är 77% eller högre på alla kvaliteter förutom mjukpapper där en stor del går till den svenska marknaden.

Europa är skogsindustrins huvudmarknad

De totala leveranserna av papper under 2020 var 9,4 miljoner ton, en minskning med två procent jämfört med 2020. Exporten av papper var 8,6 miljoner ton. 72 procent av exporten går till Europa. Leveranserna till EU var 4,8 miljoner ton. Exporten till Asien var oförändrad det vill säga 1,3 miljoner ton.