Papper - produktion och handel

Av det papper som tillverkas i Sverige utgör förpackningsmaterial en stor och växande del. Exportandelen är 80 procent eller högre på alla kvaliteter förutom mjukpapper där en stor del går till den svenska marknaden.

Papper, produktion och leveranser

2019 uppgick den svenska pappersproduktion till 9,6 miljoner ton, varav 8,8 miljoner ton exporterades. Det motsvarar 92 procent av produktionen. Leveranserna till den svenska marknaden har haft en tämligen oförändrad nivå de senaste decennierna.

Pappersproduktion

Den totala pappersproduktionen har sedan 2013 legat på en stabil nivå, omkring 10 miljoner ton per år. 2013 lades flera pappersmaskiner ner i Sverige, efter vikande efterfrågan på grafiskt papper. Det kompenseras av en ökad produktion av förpackningsmaterial. Även mjukpapper har haft en stabil utveckling de senaste åren. Under 2019 producerades 3,2 miljoner ton grafiskt papper och 5,9 miljoner ton förpackningsmaterial samt ca 400 000 ton mjukpapper och övrigt papper.

Produktion och export av papper

Den totala pappersproduktionen domineras av grafiskt papper och förpackningsmaterial. Förpackningsmaterial, som är det största segmentet i Sverige, utgörs av kartong, papper och wellpapp. Övrigt papper består framför allt av mjukpapper. Den totala exportandelen var 92 procent 2019. 

Europa är skogsindustrins huvudmarknad

Av pappret som Sverige exporterar går 73 procent till Europa, med Tyskland som största kund.