Papper - produktion och handel

Av det papper som tillverkas i Sverige utgör förpackningsmaterial en stor och växande del. Exportandelen är 80 procent eller högre på alla kvaliteter förutom mjukpapper där en stor del går till den svenska marknaden.

Produktion och leveranser av papper

2018 uppgick den svenska pappersproduktion till 10,1 miljoner ton, varav 9,2 miljoner ton exporterades. Det motsvarar drygt 90 procent av produktionen. Leveranserna till den svenska marknaden har haft en tämligen oförändrad nivå de senaste decennierna.

 

Pappersproduktion från 1980 och framåt

Den totala pappersproduktionen har sedan 2013 legat på en stabil nivå, omkring 10 miljoner ton per år. 2013 lades flera pappersmaskiner ner i Sverige, efter vikande efterfrågan på grafiskt papper. Det kompenseras av en ökad produktion av förpackningsmaterial. Även mjukpapper har haft en stabil utveckling de senaste åren.

 

Produktion och export av papper 

Den totala pappersproduktionen domineras av grafiskt papper och förpackningsmaterial. Förpackningsmaterial, som är det största segmentet i Sverige, utgörs av kartong, papper och wellpapp. Övrigt papper består framför allt av mjukpapper. Den totala exportandelen var 91 procent 2018. 

 

Europa är skogsindustrins viktigaste marknad

Av pappret som Sverige exporterar går 74 procent till Europa, med Tyskland som största kund. Samtidigt ökar leveranserna till Asien successivt år för år.