Massa - produktion och handel

Den totala produktionen av massa har haft en stabil utveckling i Sverige sedan mitten av 1980-talet. Ungefär 90 procent av marknadsmassan går på export.

Massa, produktion och leveranser

Den totala produktionen av massa har haft en stabil utveckling sedan mitten av 80-talet. 2020 var den totala massaproduktionen 12 miljoner ton. Cirka 60 procent används internt, det vill säga för brukens egna produktion av papper och kartong. De resterande 40 procenten, kallad marknadsmassa, säljs och levereras på den öppna marknaden. 2020 producerades 4,8 miljoner ton marknadsmassa. 

Produktion och export av massa

I Sverige tillverkas kemisk och mekanisk massa. Det enskilt största produktsegmentet som säljs på den öppna marknaden är blekt barrsulfatmassa, som ingår i kemisk massa. Inom segmentet övrig kemisk massa ingår sulfit, dissolving, lövsulfatmassa och oblekt sulfatmassa. Diagrammet åskådliggör exportandelen av respektive segment.

Europa är skogsindustrins huvudmarknad

De totala leveranserna av massa har för 2020  ökat med två procent till 4,8 miljoner ton jämfört med föregående år.  Exporten av massa har stigit med tre procent till 4,3 miljoner ton. 64 procent av massa exporten har levererats till Europa. Leveranserna till EU var 2,2 miljoner ton en ökning med tre procent. Asien är idag en stor marknad för den svenska massaindustrin, dit levererades det 1,2 miljoner ton massa.