Massa - produktion och handel

Den totala produktionen av massa har haft en stabil utveckling i Sverige sedan mitten av 1980-talet. Ungefär 85 procent av marknadsmassan går på export.

Massa, produktion och leveranser

2019 var den totala massaproduktionen 12,1 miljoner ton. Cirka 60 procent av den totala massaproduktionen används internt, det vill säga för brukens egna produktion av papper och kartong. Resterande 40 procent, kallad marknadsmassa, säljs på den öppna marknaden. 

Produktion och export av massa

I Sverige tillverkas framför allt kemisk massa, men även mekanisk massa. Den kemiska massan ger ett starkt papper lämpligt för tryckpapper, förpackningspapper och kartong. Den mekaniska massan är mjukare och används framför allt bland annat till hygienpapper och tidningspapper.

Blekt barrsulfatmassa tillhör kemisk massa och är den enskilt största produkten som säljs på den öppna marknaden. Inom Övrig kemisk massa ingår sulfitmassa, textilmassa, lövsulfatmassa och oblekt sulfatmassa. Diagrammet visar exportandelen av respektive segment.

Europa är skogsindustrins huvudmarknad

2019 ökade de totala leveranserna av massa med 13 procent till 4,7 miljoner ton, jämfört med föregående år. 64 procent av massaleveranserna gick till Europa. Leveranserna till EU låg på 2,4 miljoner ton. Även Asien är en stor marknad för den svenska massaindustrin. 2019 levererades 1,3 miljoner ton massa från Sverige till Asien.