Massa - produktion och handel

Den totala produktionen av massa har haft en stabil utveckling i Sverige sedan mitten av 1980-talet. Ungefär 85 procent av marknadsmassan går på export.

Produktion och leveranser av massa

2018 var den totala massaproduktionen 11,9 miljoner ton. Cirka 65 procent av den totala massaproduktionen används internt för brukens egna produktion av papper och kartong. Resterande 35 procent, kallad marknadsmassa, säljs på den öppna marknaden.

Produktion och export av massa

I Sverige tillverkas framför allt kemisk massa, men även mekanisk massa. Den kemiska massan ger ett starkt papper lämpligt för tryckpapper, förpackningspapper och kartong. Den mekaniska massan är mjukare och används framför allt bland annat till hygienpapper och tidningspapper.

Blekt barrsulfatmassa tillhör kemisk massa och är den enskilt största produkten som säljs på den öppna marknaden. Inom Övrig kemisk massa ingår sulfitmassa, textilmassa, lövsulfatmassa och oblekt sulfatmassa. Diagrammet visar exportandelen av respektive segment.

Europa är skogsindustrins huvudmarknad

2018 ökade de totala leveranserna av massa med en procent till 4,2 miljoner ton, jämfört med föregående år. 76 procent av massaleveranserna gick till Europa. Leveranserna till EU låg på 2,5 miljoner ton. Även Asien är en stor marknad för den svenska massaindustrin. 2018 levererades 0,7 miljoner ton massa från Sverige till Asien.