Återvinning och återanvändning

Foto: Stora Enso Papper som ska återvinnas

Vi tillverkar nya produkter av det papper och kartong som samlas in vid återvinningsstationerna. Av det som konsumeras i Sverige återvinns 80% av pappersförpackningarna, 95% av tidningarna och 77% av kontorspappret.

Återvinning av papper och förpackningar

Sverige har lagstadgat producentansvar för att samla in tidningar och förpackningar tillverkade av skogsråvara. För insamling av kontorspapper finns en frivillig överenskommelse. Sverige har en hög insamlingsgrad, men jämfört med många andra länder en låg inblandningsgrad av returfiber i nya produkter. Det beror på att vi tillverkar så mycket massa, papper och kartong och att merparten av det exporteras. Istället blir det de länder vi exporterar till som återanvänder vår svenska fiber till nya material och produkter. Den returfiber vi samlar in i Sverige används till tidningspapper, mjukpapper och vissa typer av kartong.

Återvinning vid massa- och pappersbruk

Vid tillverkning av massa och papper bildas restprodukter och avfall av olika slag som till exempel bark, spån, slam och kalkgrus. Dessa restprodukter kommer till användning som till exempel energi, drivmedel, konstruktionsmaterial, biokemikalier och jordförbättringsmedel.

Återanvändning av trä

Det är viktigt att framhålla även återanvändningen av träprodukter. Träemballage, som pallkragar och godspallar, är ett goda exempel på produkter som återanvänds gång efter gång inom logistik och transport. 

Läs mer om återvinning:

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen

PappersKretsen

Svenska förpackningsföreningen