Tillgång till sanitetsprodukter inte en självklarhet

Foto: iStock

Toalettpapper, blöjor, bindor och tamponger är fortfarande lyx för många människor runt om i världen. Vad har de fyra sanitetsprodukterna gemensamt? De är alla gjorda av skogen.

88% av alla världens kvinnor riskerar infektioner

88 procent av världens kvinnor har inte tillgång till kommersiella skydd när de har mens. Det är en viktig fråga att uppmärksamma på Internationella kvinnodagen. Hygieniska mensskydd tillsammans med rent vatten och toaletter är viktiga för att kvinnor ska kunna delta jämställt och aktivt i samhället. Förutom att hjälpa människor med deras personliga hygien på ett säkert sätt så spelar dessa skogsbaserade produkter en viktigt roll i demokratins utveckling och i kampen mot fattigdom.

Brist på hygienska mensskydd påverkar kvinnor långsiktigt

Enligt Water Aid saknar fler än en miljard kvinnor världen över toalett när de har mens och 88% av alla menstruerande flickor och kvinnor har inte tillgång till kommersiella skydd. Det ökar risken för infektioner då de ofta använder ohygieniska alternativ så som trasor, blad eller gräs. Tillgång på rent vatten är också viktigt för att kvinnor inte ska begränsas eller utsättas för ökade hälsorisker vid menstruation.

Mens är i många länder något tabubelagt. Många kvinnor stannar hemma i stället för att delta jämställt och aktivt i samhället, på arbetet och i skolan. Brist på kunskap och hygieniska mensskydd, toaletter, rent vatten och tvål påverkar också kvinnors situation långsiktigt, möjligheten att arbeta och ha en stadig inkomst.

Tamponger håller koll på hälsan

I USA, där tillgång till mensskydd länge har varit en självklarhet, har entreprenörer Ridhi Tariyal kommit på ett sätt som man använda tamponger kan bli ett sätt att kontrollera sin hälsa.

Många kvinnor besöker en gynekolog eller barnmorska en gång per år när de har något problem, för att testa sig för könssjukdomar, järnbrist, cellförändringar, endometrios eller liknande tillstånd. Istället för att slänga de använda tampongerna kan kvinnor förpacka dem och skicka dem till ett labb för analys. Ett enkelt sätt för kvinnor att hålla koll på sin hälsa varje månad.