Återvinning - en del av det cirkulära kretsloppet

Här berättar vi vad som händer när du lämnat dina förpackningar till återvinning. Och om framstegen för att öka återvinningen av biobaserade material. Visste du att kladdiga filmjölksförpackningar kan återvinnas och att vi har börjat kunna återvinna kläder?