”Artskyddsförordningen måste ändras”

Viveka Beckeman uppmanar regeringen

Skogsstyrelsens besked om ”den nya ordningen i skogen” riskerar att stoppa allt skogsbruk och försvåra omställningen till ett fossilfritt samhälle. Regeringen bör genast ändra den svenska artskyddsförordningen, och det är bråttom. Se filmen för att ta del av Skogsindustriernas vd Viveka Beckemans hela resonemang.