26th IUFRO World Congress

Foto: IUFRO IUFRO World Congress i Stockholm

Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms stad bjuder tillsammans med nordiska och baltiska partners in delegater från hela världen till Stockholm under den 26:e skogliga världskongressen.

Kongressen äger rum mellan den 23-29 juni 2024 på Stockholmsmässan. Under dagarna anordnas ett brett seminarieprogram, utställning samt flertalet exkursioner under temat ”Forests & Society Towards 2050”. Nära 5 000 delegater från hela världen förväntas delta.

Skogsindustrierna medverkar bland annat med en monter i utställningen tillsammans med medlemsföretag. Under onsdagen den 26 juni kan du följa med bland andra Mistra Digital Forest på en exkursion och uppleva digitala verktyg på plats i skogen.

Läs mer om IUFRO 2024 här.

Mer information uppdateras löpande.