Sara Kulturhus vann Träpriset 2024

Foto: Esma Muhic

Som ett svenskt OS i arkitektur, har det kallats. Bara vart fjärde år koras nämligen vinnaren av Träpriset, ett av Sveriges mest eftertraktade arkitekturpris. I år var det så dags – och som segrare stod Sara Kulturhus i Skellefteå!
Det var en ganska stor, omtumlad och mycket glad delegation från White Arkitekter som fick ta emot priset ur kulturminister Parisa Liljestrands hand.

Hallå där, Maria Orvesten, handläggande arkitekt på White Arkitekter, hur känns det att vinna Träpriset?
– Det är superkul, roligt och ärofullt! Det var väldigt många andra fina projekt nominerade, så det kändes inte alls säkert att vi skulle vinna!

Vad har varit din roll i projektet?
–  Som handläggande arkitekt har det varit mitt ansvar att samordna alla. Detta har varit ett stort projekt, som har krävt många människors kompetens. Från White har vi varit 15-20 personer, och dessutom många andra konsulter som har varit superviktiga, och så förstås våra beställare.

Med sina 20 våningar är Sara Kulturhus en av världens högsta träbyggnader. Var det självklart att det skulle byggas i trä?
– Ja, från första stund! Först och främst av klimatskäl, förstås, men vi brukar också säga att Sara är ett väldigt närproducerat hus. Trätraditionen är stark i Skellefteå, med en levande träindustri. Där finns mycket kunskap, nyfikenhet och en vilja att utveckla och lära sig mer, och det har varit roligt att få lyfta fram det.

Vilken betydelse har ett projekt som Sara Kulturhus för träbyggandet i Sverige?
– Jag tror att det har en stor betydelse! Vi har visat att det går att bygga stort och högt i trä, och att det blir bra. Det betyder att beställare och arkitekter i nästa stora projekt måste ställa sig frågan: varför ska vi inte bygga trä?

Fotnot: Bakom Träpriset står Svenskt Trä, som ingår i Skogsindustrierna.

Löften för en hållbar utveckling

Till 2040 ska skogsindustrins klimatnytta öka med 30 procent. Det är ett av framtidslöftena i Skogsindustrins Framtidsagenda.
Växande träd binder koldioxid som sedan lagras i de trävaror som produceras. Att bygga i trä är därför betydligt bättre för klimatet än att bygga i andra, mer fossilintensiva material. Sara Kulturhus i Skellefteå beräknas till exempel binda 9 000 ton koldioxid under sin livstid.