Färre körskador med framtidens skogsmaskin

”Om det här blir verklighet så är det ett paradigmskifte”

Foto: Victor Lundberg

En skogsmaskin som går på band istället för på hjul håller som bäst på att testköras. Med den nya tekniken minskas risken för körskador.

Flera skogsbolag, Norra Skog, Södra, Mellanskog, Sveaskog, SCA, Holmen, Stora Enso och Billerud, har sedan 2019, tillsammans med maskintillverkaren Komatsu Forest, utvecklat en skogsmaskin som är mer skonsam för både miljö och människa. Centipede går på band i stället för hjul, vilket innebär att kontaktytan med marken ökar. Marktrycket är lägre och spårdjupen minskar markant. Maskinen har dessutom ett heldämpat chassi, vilket betyder bättre arbetsmiljö för föraren.

Nu är Centipede ute på turné med praktiska testkörningar hos de åtta skogsföretag som deltar i projektet. Teoretiska beräkningar och simuleringar testas i skarpt läge och i somras var det Norra Skogs tur att bedöma kapaciteten.

Glider fram i terrängen

– Det vi har kunnat bekräfta under de provkörningar som varit hittills är minskad markpåverkan, minskade vibrationer och ökad produktivitet. Centipede kan köra snabbare och mjukare. Den påverkas inte heller lika mycket av hinder utan glider fram i terrängen, berättar Jonas Byström, skogstekniskt ansvarig på Norra Skog.

Han är med i referensgruppen i projektet Centipede och tror att innovationen kan ha stor påverkan på branschen.

– Om det här blir verklighet så är det ett paradigmskifte. Det är det största tekniksprånget på skogstekniksidan som jag har varit med om, konstaterar han.

Med den nya tekniken kan Centipede köras på blöta områden. Det gör det möjligt att arbeta över hela året, och samtidigt möta kraven om minskad miljö- och markpåverkan. Under vinterperioden tar den sig fram snabbare än andra skogsmaskiner då den inte sjunker ned i snön på samma sätt. 

Maskinen är byggd för att reducera risken för markskador, öka transporthastigheten samt minska vibrationerna för föraren. Foto: Komatsu

Tittar in i framtiden

Jonas Byström tänker att hjul på skogsmaskiner kommer att vara ett minne blott i framtidens skogsbruk:

– När jag såg den i praktisk drift första gången så var känslan att jag tittade flera år in i framtiden. Jag tror stenhårt på det här och jag hoppas att vi i branschen gemensamt lyckas få tekniken på plats. Investeringskostnaden och produktiviteten är nycklarna för att vi ska få ett intresse bland entreprenörskåren att köpa den här typen av maskiner. Vi måste gå åt det här hållet och jag hoppas verkligen att det blir av, säger Jonas Byström. 

Texten är skriven av Karolina Edstedt, och publicerad i sin helhet här.

Löfte för en mer hållbar utveckling

I Skogsindustrins Framtidsagenda har skogsindustrin formulerat tre löften inom klimat, cirkularitet och biologisk mångfald som ska infrias 2040. Framtidslöftet för den biologiska mångfalden innebär att Sverige ska ha livskraftiga skogar med en rikare biologisk mångfald. För att skogslandskapets naturvärden ska utvecklas ska skogen skötas med hänsyn till miljön.

Läs mer om Skogsindustrins Framtidsagenda här