Miljöutskottet avvisar kompromiss om naturrestaurering

Foto: Björn Johansson

EU-parlamentets miljöutskott, ENVI, avvisade sina egna kompromisser rörande kommissionens förslag till förordning om naturrestaurering (Nature Restoration Law) i den slutliga omröstningen tidigare idag, precis som jordbruks- och fiskeriutskotten tidigare gjort.

Även i avsaknad av positioner från de berörda utskotten kommer ärendet gå vidare för omröstning i plenum i EU-parlamentet. Nu pressas huvudförhandlaren att i sista minuten förhandla fram kompromisser som kan accepteras av de politiska grupperna.

Skogsindustrierna uppmanar parlamentet att titta på rådets kompromisser för att hitta vägar framåt, det gäller särskilt det så kallade icke försämringskravet. 

Rådets position, som beslutades den 20 juni, innehåller viktiga förändringar. Utöver icke-försämringskravet ges mer tid för att kartlägga tillståndet för naturtyper och skapa nationella restaureringsplaner, samt mer flexibilitet för medlemsländerna att beakta sociala, ekonomiska och kulturella aspekter.

Skogsindustrierna välkomnar naturrestaureringsförordningens syfte att återställa skadade ekosystem. Men ser risker med utformningen av kommissionens förslag. Det innebär en centralstyrning som straffar de medlemsländer som haft det mest ambitiösa arbetet med att bevara natur och höja naturvärden genom aktivt hållbart skogsbruk.