Elstödet: ”Satsningar som bygger bort flaskhalsarna är viktigast”

Energimarknadsinspektionen har gett klartecken till elstödet till konsumenter i elområde 3 och 4, med förbehållet att ett tak kommer införas till storförbrukare. Taket kommer försena utbetalningarna, menar Skogsindustriernas Johan Bruce, som också poängterar att det viktigaste är satsningar som bygger bort flaskhalsarna.

– Det höga elpriset i södra Sverige riskerar att hämma konkurrenskraften för svensk industri i elområde 3 och 4. När Svenska kraftnät nu får ett avsevärt tillskott av så kallade ”flaskhalsavgifter” är det riktigt att de pengar som inte kan användas för att långsiktigt minska flaskhalsarna betalas tillbaka till elkonsumenterna i södra Sverige, säger Johan Bruce, sakkunnig inom energi på Skogsindustrierna.

Energimarknadsinspektionen föreslår att användare med en årlig förbrukning över 3 GWh inte ska omfattas av ett generellt stöd. De ska istället ansöka om stöd samt visa att de har haft kostnader som överstiger gränsvärdet på 75 öre/kWh.

– Vi ser att elstödet i den här formen riskerar att hamna i en statsstödsprövning som kommer att försena utbetalningen till alla. Stödet skapar inte heller incitament för företag att aktivt säkra sina framtida elkostnader, säger Johan Bruce.

För att komma till rätta med de höga elpriserna i södra Sverige krävs långsiktiga och framåtblickande investeringar, eftersom de höga elpriserna kommer att bestå. Den begränsade importen av fossila bränslen från Ryssland kommer att fortsätta påverka elpriserna på kontinenten och produktionskapaciteten i södra Sverige lär inte att kunna byggas ut på kort tid.

– Att skapa förutsättningar för ett lägre elpris i elområde 3 och 4 är en komplex utmaning som kräver flera lösningar. Därför behöver vi se över hur de medel som finns används på bästa möjliga sätt för att sänka kostnaderna och säkrar svensk industris internationella konkurrenskraft, säger Johan Bruce.