Ny forskning visar: Pappersfiber kan återvinnas 25 gånger

Ny forskning visar att pappersfiber går att återvinna med hög kvalitet 25 gånger. Det är mer än tre gånger så mycket som tidigare uppskattningar, och innebär att återvinningsvärdet i pappersförpackningar är mycket högre än vad industri och konsumenter vetat om. Nu hoppas Skogsindustrierna att forskningen ska öka intresset för att återvinna.

– Vi vet att svaret på dagens klimatutmaningar växer i våra skogar, men även vi har blivit glatt överraskade och väldigt stolta över att fibern har så många liv, kommenterar Skogsindustriernas vd Viveka Beckeman.

Varje år samlas cirka 650 000 ton pappersförpackningar in på återvinningsstationer över hela Sverige. Av det som konsumeras i Sverige återvinns 78 procent förpackningar och 90 procent av tidningar vilket är höga andelar. Men nu hoppas Skogsindustrierna att återvinningen av pappersförpackningar ska öka ytterligare.

– Vi hoppas att konsumenter blir ännu mer motiverade att återvinna. Mjölkförpackningens fiber kan dyka upp i en ny vara tjugofyra gånger till efter att du sköljer ur den och lämnar den till återvinningen. Då räcker varje avverkat träd väldigt långt, kommenterar Viveka Beckeman.

Färskfiber bra för livsmedelsförpackningar

Trots att pappersfibern kan återanvändas över 25 gånger behöver kretsloppet med jämna mellanrum fyllas på med färsk råvara från skogen. Retur- och färskfiberbaserade förpackningar har olika egenskaper och kvalitéer, där färskfiber är mer lämpliga till vissa livsmedelsförpackningar. Men hela trädet tas tillvara, och det är bara den tunnare delen av stammen som blir till massa för tillverkning av papper och kartong. Den kraftigaste delen av stammen blir virke. Trädens toppar och grenar, samt skogsindustrins restprodukter används till bioenergi, biodrivmedel och kemikalietillverkning. När pappersfibern inte längre går att återvinna, kan den användas en allra sista gång som biodrivmedel.

Majoriteten av svenskt papper och pappersförpackningar går idag på export till EU:s inre marknad. Tillskottet av färskfiber i Europa kommer huvudsakligen från de norska, svenska och finska skogarna i norr medan mycket av återvinningen sker nere på kontinenten.

Hög återvinningsgrad

Enligt EU:s statistikkontor Eurostat har papper och kartong även i Europa den överlägset högsta återvinningsgraden av allt förpackningsmaterial. År 2019 nådde återvinningsgraden omkring 85 procent. Pappersindustrin siktar på att höja den totala återvinningsgraden för fiberbaserade förpackningar i Europa till 90 procent år 2030.

– Den cirkulära ekonomin är redan verklighet för våra produkter. Avfallet är en resurs och används verkligen som en strategisk råvara. Nu vet vi att pappersfibern vetenskapligt bevisat räcker mycket länge, vilket ökar värdet ytterligare på våra produkter och den svenska exporten.

Samtidigt har nyheten skapat visst huvudbry för Skogsindustrierna:

– Vi brukade säga att fibern hade nästan lika många liv som katten men nu måste vi hitta på något nytt. Kanske kan man säga att pappersfibern jobbat upp sig till guldklocka, funderar Viveka Beckeman.

Sammanfattning av forskningsrapporten

I rapporten Recyclability of cartonboard and carton (länk Rapporten i sin helhet) av Dr Rene Eckhart (nov 2021) slås det fast att fiberbaserat paketeringsmaterial kan återvinnas åtminstone 25 gånger utan att förlora sina rörliga och svällande egenskaper. Forskningen slår hål på den seglivade myten att pappersmassa endast kan återvinnas fyra till sju gånger.

I sin forskning har Dr Eckhart studerat materialets styrka, hållfasthet och svällningskapacitet. Resultaten visar att vikkartonger av papper och kartong representerar en mycket hållbar förpackningslösning som kan återvinnas flera gånger. Antalet återvinningscykler är huvudsakligen begränsat av bristande returpappersinsamling och de förluster som uppstår vid rengöring av fibermaterialen.

Enligt Eurostat har papper och kartong den överlägset högsta återvinningsgraden av allt förpackningsmaterial. År 2019 nådde återvinningsgraden omkring 85 procent. Pappersindustrin siktar på att höja den totala återvinningsgraden för fiberbaserade förpackningar i Europa till 90 procent år 2030

För att förverkliga råvarans hela värde är det avgörande att samla in, sortera och återvinna alla fibermaterial på marknaden. Desto oftare samma förpackning kan återvinnas, desto mer positiv påverkan på miljön. Således är både färskfiber och returfiber av vikt för den cirkulära ekonomin, något som många varumärken och återförsäljare vill stödja.

Färskfibrer kommer fortfarande att behövas

Winfried Muehling, styrelseordförande för Pro Carton, menar att vi alltid kommer att behöva en blandning av färskfibrer och återvunna fibrer. Det beror framför allt på att vissa producenter har behov som kräver att färskfibrer används. Till exempel kan det vara förpackningar som är i direktkontakt med fuktig eller fet mat.