Ändring av artskyddet före midsommar

Foto: Skogsindustrierna

En ändring i artskyddsförordningen är att vänta inom ett par månader. Det sa landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg efter sitt tal på Forum för Bioekonomi den 27 april.

– Arbetet med artskyddet är en trestegsraket. Steg ett var uppdraget till våra myndigheter att ta fram vägledning till de som arbetar i skogen. Det andra steget är att vi kan ändra i artskyddsförordningen och särskilja fågel- och livsmiljödirektivet och det kan vi göra snabbt. Jag har inget datum, men det ska inte ta mer än ett par månader. Det tredje är mycket mer långsiktigt för det handlar om att ta vara på förslagen i artskyddsutredningen som kan leda till ändringar av miljöbalken, säger Anna-Caren Sätherberg.

I sitt tal på Forum för Bioekonomi poängterade Anna-Caren Sätherberg att skogen är en av Sveriges viktigaste strategiska resurser:

– Den skapar jobb och tillväxt i hela landet. Den bidrar till att minska osunda beroenden, den möjliggör en utfasning av fossila produkter och bränslen och den bidrar till att minska vår sårbarhet och framför allt – den bidrar till att stärka Sverige.

Vill visa EU skogens fulla potential

Ministern betonade att regeringen jobbar aktivt för att svenskt skogsbruk inte ska detaljregleras på EU-nivå.

– Vi vill se en EU-politik som styr med målsättningar, men att man låter varje medlemsstat utforma hur målen ska nås utifrån nationella förutsättningar. Många av förslagen på EU-nivå riskerar att minska svensk och europeisk skogsproduktion. Här måste man se skogens fulla potential till klimatomställningen och ha ett långsiktigt perspektiv. För med växande skogar, ett aktivt skogsbruk och hög skoglig tillväxt finns det möjligheter att bygga mer i trä, öka takten i utbytet av plastmaterial och produktionen av bioenergi.

Efter talet betonade ministern att EU:s skogspolitik är ett ämne som prioriteras av alla i regeringen som har med frågan att göra:

– Vi lyfter det på vartenda möte vi har i EU. Och vi tar hit kommissionärer på besök för det är viktigt att man får se på plats hur det fungerar. Vi vill att EU ska förstå att Sverige är en klimatvän som vill leda klimatomställningen. Men vi vill inte att EU detaljreglerar skogsbruket och då måste vi ha den dialogen så att vi förstår varandra.

Anna-Caren Sätherbergs budskap togs emot positivt av deltagarna på Forum för Bioekonomi, bland annat av Marcus Svensson, ansvarig för Public Affairs på Södra:

– Det skogspolitiska samtalet har under flera år varit upptaget av intressekonflikter följt av politisk passivitet och ängslighet. Landsbygdsministerns tal signalerar en kursändring, där skogen betraktas som en strategiskt viktig resurs för Sverige och där utveckling av bioekonomin, innovation och brukande har regeringens fulla stöd. Det var ett tydligt och konkret tal som inger hopp för det svenska familjeskogsbruket och för skogsnäringen.