Torgny Persson

Forsknings- och innovationsfrågor

Foto: Björn Leijon Torgny Persson

"Vi ser spännande idéer och resultat inom bland annat nya förpackningslösningar, träbyggnad och användningsområden för nanocellulosa och lignin. För att komma vidare med de här idéerna, som kan vara helt banbrytande, behöver industrin riskkapital och hjälp av offentliga forskningsfinansiärer."

Fler forsknings- och innovationsprogram som stöttar en bioekonomisk utveckling, det är ett viktigt mål för Torgnys arbete. Han samverkar med företag och forskningsfinansiärer som till exempel Vinnova, Energimyndigheten, Mistra och Formas. Inom EU arbetar Torgny med Horizon 2020 och kommande program tillsammans med bland andra FTP, Forest sector technology platform. Nya material och produkter är spännande. Samtidigt lyfter Torgny ständigt vikten av att utveckla befintliga produktionsanläggningar genom energieffektivisering och materialoptimering.