Sverker Danielsson

Digitalisering för hållbart skogsbruk

”Digitaliseringen erbjuder nya verktyg för att utveckla skogsbruket mot högre effektivitet, lönsamhet och hållbarhet. För att nå dit krävs bland annat tillgång till högupplöst data, möjligheten till ett digitalt flöde längs värdekedjan och kunskap att dra nytta av det digitala informationsflödet. Det föreligger stora utmaningar i dessa delar men också stora vinster när det väl är på plats.”

Sverker leder programmet "Mistra Digital Forest" som siktar på att bidra till omställningen av vårt samhälle till en hållbar bioekonomi genom att utnyttja digitala verktyg längs hela den skogliga värdekedjan.