Mårten Larsson

Bioenergifrågor

Foto: Björn Leijon

"Ökad användning av hållbart producerad bioenergi är en central del i omställningen till ett cirkulärt, biobaserat samhälle."

Mårten Larsson är ansvarig för bioenergifrågor på Skogsindustrierna. Han fokuserar på tillgången på bioenergi och biodrivmedel, bio-CCS och omställningen till ett fossilfritt energi- och transportsystem.