Mårten O Larsson

Bioenergifrågor

Foto: Björn Leijon

Mårten O Larsson är ansvarig för bioenergifrågor på Skogsindustrierna.

Mårten O Larsson kommer närmast från Lantmännen Agroetanol som produktansvarig för etanol och dessförinnan från Sweco Energy Markets där han ägnade sig åt hållbara energi- och transportsystem.

– Ökad användning av hållbart producerad bioenergi är en central del i omställningen till ett cirkulärt, biobaserat samhälle, säger Mårten O Larsson, som även forskat på framtidens förnybara drivmedel på KTH.

Mårten fokuserar i sitt arbete på tillgången på bioenergi och biodrivmedel, bio-CCS och omställningen till ett fossilfritt energi- och transportsystem.