Karolina Boholm

Transport- och infrastrukturfrågor

Foto: Björn Leijon

"Enligt Trafikverket klarar 90 procent av vägnätet fordon med 74 tons bruttovikt. Samtidigt är deras process för att klassa om vägnätet till BK4 för utdragen. Arbetet måste snabbas upp."

Karolina ansvarar för frågor om transporter, infrastruktur, drivmedelsskatter och miljöfrågor kopplade till transporter främst kring trafikslagen järnväg, sjöfart och vägtrafik. Aktuellt just nu är godsstrategi, omställningen till en fossilfri transportsektor, nationella planen för infrastruktur, vägslitageskatt (kilometerskatt) samt implementeringen av 74-tons lastbilar. Viktiga frågor för skogsindustrin är också bristen på underhåll både för järnvägen och vägar på landsbygden samt transportsektorns kompetensbrist.