Kai-Yee Thim

Produkter och produktsäkerhet

Foto: Björn Leijon

"Produktsäkerhetsfrågor är högaktuellt i dag, när medvetenheten om miljö och hälsa är i ständig fokus. Det är ett spännande område, med konstant nya frågeställningar och utmaningar."

Kai-Yee Thim ansvarar för produkt- och produktsäkerhetsfrågor inom massa och papper, på nationell och europeisk nivå.