Johan Bruce

El- och energifrågor

Foto: Björn Leijon

”Eftersom skogsindustrin är både Sveriges största producent av bioenergi och konsument av el så spelar energifrågorna en viktig roll både för vår industri och samhället. En del i att fasa ut det fossila i samhället förutsätter att vi kan kombinera konkurrenskraftiga villkor med relevanta åtgärder för industrin."

I rollen som energidirektör ansvarar Johan för övergripande energipolitiska frågor. Exempel på aktuella frågor är implementeringen av förnybarhetsdirektivet i svensk lagstiftning samt kapacitet- och effektbristen i det svenska kraftsystemet. Johan leder även SKGS, som är ett samarbete om elfrågor inom basindustrin.