Emma Berglund

Skogsrelaterade frågor, EU och internationellt

”70 % av Sveriges yta är täckt av skog. Att ansvarsfullt bruka och använda den är viktigt för omställningen till ett fossilfritt, cirkulärt och biobaserat samhälle. Det kräver också rätt politiska förutsättningar och dessa formas i allt högre grad i Bryssel.”

Emma ansvarar för skogsfrågor med fokus på EU och internationell nivå. Hon jobbar för att skapa goda förutsättningar för skogsnäringen att bidra till ett mer hållbart samhälle.