Christian Nielsen

Marknadsanalytiker trävaror

Foto: Björn Leijon

Christian arbetar med omvärldsbevakning och analys av trävarumarknaden för Skogsindustrierna. Han ingår i den Näringspolitiska avdelningen och har också ett nära och integrerat samarbete med Svenskt Trä.