Anna Wiberg

BioInnovation - forskning och samverkan

"Klimatutmaningen tydliggör behovet av biobaserat. För att få fler biobaserade produkter på marknaden måste företag våga ställa om, både i materialval och utformning av produkter. Genom att koppla ihop idéer, aktörer och kapital banar BioInnovation väg för ny forskning och innovation som ökar företagens konkurrenskraft på globala marknader.”

Anna Wiberg är programchef för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Programmets mål är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas och har initierats av Skogsindustrierna tillsammans med Kemi- och Innovationsindustrierna (IKEM) och Sveriges Textil & Modeföretag (TEKO).