Anna Holmberg

Chef för Skogsindustriernas Brysselkontor

"EU är en viktig marknad för svensk skogsindustri, 70 procent av våra medlemsföretags produkter säljs inom den inre marknaden. Det finns en nyfikenhet på det svenska skogsbruket, den svenska skogsnäringen och hur dessa bidragit till Sveriges ledande position i EU när det gäller att båda åstadkomma låga utsläpp och välstånd."

Anna är chef för Skogsindustriernas Brysselkontor. Hon jobbar för att både skogsbruket och produkter från skogen ges goda förutsättningar att bidra i omställningen från fossilt till förnybart. Anna kommer senast från rollen som Energidirektör på Skogsindustrierna.