Anna Holmberg

Energi, el och utsläppshandel

Foto: Björn Leijon Anna Holmberg

”Skogsindustrin är både en stor konsument och producent av energi. Energin behövs för att hålla produktionen igång, överskottet säljs till andra användare i samhället. Det innebär att i princip alla energifrågor är viktiga för oss. Tack vare en hög användning av fossilfri energi har vi sänkt våra klimatutsläpp inom systemet för handel med utsläppsrätter med över 60% sedan 2005.”

Anna arbetar med näringspolitiska energifrågor och utsläppshandel, både i den svenska debatten och inom EU. Aktuella frågor är fortsatt översyn av EU ETS och lagstiftning för förnybar energi och elmarknad. Anna är ofta i Bryssel för att aktivt påverka pågående lagstiftningsprocesser.

I frågor gällande svensk elpolitik företräder Anna hela den svenska basindustrin i sin roll som talesperson för SKGS (Skogen Kemin Gruvorna Stålet). Där är aktuella frågor uppföljning av energiöverenskommelsen, reglering av nättariffer, framtidens effektbalans och utveckling av marknadsmodellen.

Varför är stabil elförsörjning så viktig för skogsindustrin?

Hur ser Skogsindustrierna på EU:s system för utsläppsrätter?