Yttrande om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser

Foto: Skogsindustrierna Blandade växter

Yttrande över direktiv 2008/99/EG om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser

Sammanfattning:

  • Rättssäkerhet är av största vikt
  • Proportionalitet bör även gälla maxbeloppen
  • Problematiskt när definitioner varierar mellan länder
  • Beakta andra pågående lagstiftningsprocesser