Internationell handel

Grön jordglob

Svensk skogsindustri verkar på en global marknad. 80 procent av det som tillverkas exporteras. Industrin är därför beroende av den globala ekonomins utveckling och av de spelregler som sätts upp för internationell handel.

Skogsindustrierna stöder frihandel, som en förutsättning för att marknadsekonomi och konkurrens ska fungera väl.

Skyddstullar i andra länder hindrar svenska företags marknadstillträde och är därför negativa för företagens export. Vi vill därför avskaffa alla tullar och andra onödiga hinder i världshandeln.

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) är det frihandelsavtal som just nu förhandlas mellan EU och USA. Målsättningen är att öka handeln och investeringarna mellan världens två största ekonomier.