Mota riskerna för effektbrist

Det finns en hög risk att vi hamnar i effektbrist i södra Sverige inom ett par års tid. Basindustrin har enats om sex åtgärder som kan hantera risken på kort och lång sikt.

Varje år använder skogsindustrin cirka 21 TWh el. Produktionen pågår dygnet runt årets alla dagar. Det ställer höga krav på trygg och leveranssäker el och effekt till konkurrenskraftiga priser. Samtidigt bidrar industrin till elsystemets stabilitet genom att producera cirka 8-9 TWh el per år, det mesta planerbar bio- och vattenkraft, men också viss vindkraft.

Effektbrist under topplasttimmar

Beräkningar från Svenska Kraftnät  visar ett växande underskott av el de kommande fem vintrarna. Det handlar inte om dygnet runt under hela vintrarna, utan under så kallade topplasttimmar, det vill säga de timmar när efterfrågan i elsystemet är som högst. I södra Sverige kan det handla om så mycket som upp emot 11 000 MW i underskott inom ett par års tid vid riktigt kallt väder.

Om underskott i södra Sverige inte kan balanseras via intern överföring från norr, import, efterfrågeflexibilitet, utökade produktionsresurser eller andra tekniska lösningar återstår så kallad roterande frånkoppling. Det innebär att elförbrukare kopplas bort från elnätet enligt ett roterande system för att bevara effektbalansen i elsystemet. Det har hittills inte hänt i Sverige.

För att hindra att effektbrist uppstår på såväl kort som lång sikt föreslår basindustrin sex åtgärder:

  • Värna befintlig kraft som stärker effektbalansen
  • Fasa ut subventioner som försämrar effektbalansen
  • Upphandla en större effektreserv
  • Eftersträva flexibilitet som är ekonomiskt effektiv
  • Klarlägg det långsiktiga effektansvaret
  • Säkerställ snabbare och enklare tillståndsprocesser

Läs mer om förslagen på SKGS webbplats.