Vägnät

Foto: Skogsindustrierna Lastbil 74 ton

Mindre än 20 procent av det statliga svenska vägnätet är hittills utpekat för 74-tonslastbilar. Skogsindustrierna vill se en snabbare implementering av riksdagsbeslutet så att hela BK1-vägnätet år 2024 är klassat som BK4.

Såväl riksdag som regering står eniga bakom införandet av en ny bärighetsklass, kallad BK4, som möjliggör färd med 74-tonslastbilar. Mandatet att peka hur vägar har Trafikverket, som också bestämmer i vilken takt vägnätet ska utvecklas. De första vägarna öppnades för trafik 1 juli 2018 och ytterligare vägar kommer till under 2019. Trafikverket har själva angett att de vill att hela det statliga vägnätet ska bli BK4, men samtidigt menar de att det kan ta två planperioder, vilket betyder år 2041. Vägnätet som öppnades 2018 omfattar 12 procent av det statliga vägnätet.

För att skogsindustrins ska kunna effektivisera sina transporter, sänka utsläpp och använda 74-tonslastbilar behöver ett större vägnät klassas som BK4. Skogsindustrierna efterlyser en högre ambitionsnivå av implementeringen av BK4.

Finland har gått före

Redan i oktober 2013 höjde Finland sin maximala bruttovikt för lastbilar till 76 ton. I Finland har 76 ton införts på hela vägnätet med skyltar för vägavsnitt och broar med sämre bärighet. Vi behöver ett liknande beslut i Sverige med ett stort vägnät för att stärka den svenska skogsindustrins konkurrenskraft.

Erfarenhet av tyngre lastbilar är god

  • Minskade utsläpp med cirka 10-15 %
  • Färre lastbilar på vägarna
  • Ökad trafiksäkerhet
  • Smartare användning av infrastrukturen
  • Lägre logistikkostnader
  • Stärker svensk konkurrenskraft

Läs mer om 74-ton

Hur kan vi sänka utsläppen med effektivare transporter?