Aktuella frågor inom träbyggande

Här hittar du de aktuella frågor inom träbyggande som Skogsindustrierna arbetar med både i Sverige och EU.